Inovácie v liečbe na Univerzite Komenského

O liečbe budúcnosti sa dozvedia aj slovenskí vysokoškoláci.

Vďaka spolupráci AIFP s Katedrou farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského sa inovácie stanú súčasťou univerzitnej výučby v zdravotníckych odboroch.
Nový predmet Inovatívne lieky vo farmakoterapii tento rok schválila vedecká rada Farmaceutickej fakulty ako riadny predmet študijného programu farmácia. Od marca 2018 bude tak k dispozícii na zápis pre študentov ako povinne voliteľný predmet. Ako uviedol prof. Klimas, vedúci Katedry farmakológie a toxikológie: „v súčasnosti pociťuje celá spoločnosť potrebu intenzívnejšieho prepájania vzdelávania a praxe. Týmto krokom spolu s AIFP túto potrebu napĺňame zmysluplne a dávame našim študentom veľkú príležitosť získať neoceniteľné poznatky od rozhodujúcich expertov z reálneho prostredia inovatívnych farmaceutických spoločností“.
Študenti budú získavať vedomosti o dosiahnutých míľnikoch vo farmakoterapii v posledných desaťročiach, pokrokoch v liečbe závažných ochorení a význame investícií do vedy a výskumu. Do programu sa zapoja experti z praxe, vrátane významných slovenských odborníkov.

 


« Späť