Inovácie

Inovatívne lieky neustále posúvajú hranice možností boja s chorobami. Zachraňujú, predlžujú a zlepšujú životy ľudí. Inovácie nemôžu prichádzať bez odborného výskumu a vývoja.

Inovatívne farmaceutické spoločnosti združené v AIFP investujú do výskumu a vývoja niekoľkonásobne viac zdrojov ako iné priemyselné odvetvia. A stoja tak na samom začiatku procesu, ktorý prináša nové lieky a zdravotné technológie.

Bez inovatívneho farmaceutického odvetvia by sa výskum a vývoj zastavil, neprichádzali by nové lieky a zastavil by sa tak aj celý proces boja s chorobami, ktorý už oddávna prináša ľuďom prospech a nádej na lepší a kvalitnejší život.

Šéf EFPIA: Inovácie sú o zlepšovaní a predlžovaní života

“Práve teraz zažívame revolúciu v inováciách vo farmaceutickom priemysle vďaka vedeckým objavom,” hovorí v rozhovore Richard Bergström, generálny riaditeľ Európskej federácie farmaceutických odvetví a asociácií (EFPIA).

Podľa Bergströma je aktuálnym trendom, ktorý pomáha pacientom, väčšia spolupráca medzi farmaceutickými spoločnosťami a verejným sektorom. Dôkazom toho je aj Innovative Medicines Initiative (IMI) – spoločný program s Európskou komisiou, prostredníctvom ktorého sa financuje výskum a vývoj v nemocniciach, na univerzitách a v malých spoločnostiach.

“Tu na Slovensku je veľké množstvo príležitostí, a je treba povedať, že v porovnaní so susednými krajinami ostávajú nevyužité. Ideme si nastaviť nové odvážne ciele, aby sme taktiež na Slovensku podporili výskum a partnerstvá,” hovorí šéf EFPIA.