Pracovné miesta

Členské firmy AIFP zamestnávajú na Slovensku viac ako 1 200 ľudí a nepriamo prispievajú ku vzniku ďalších 5 000 pracovných miest.

Multiplikátor zamestnanosti predstavuje v priemere hodnotu 3,11. Zamestnanecké pozície v členských firmách AIFP prinášajú významné množstvo vysoko kvalifikovaných a sofistikovaných pozícií s vysokou pridanou hodnotou.

Situácia v EÚ

Zdroj: efpia.eu