Podpora zdravotníctva a vzdelávanie

Inovatívny farmaceutický priemysel je celosvetovo jedným z najväčších prispievateľov ku zlepšeniu zdravotnej starostlivosti a kvality života ľudí. Na Slovensku sa tento fakt prejavuje najmä investíciami členských firiem AIFP do výskumu a vývoja, podpore nemocníc prostredníctvom grantov a darov a podpore vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Len do klinického skúšania liekov investujú členské firmy AIFP priemere ročne okolo 12 miliónov eur a vzdelávacie podujatia, ktoré udeľujú vzdelávajúcim sa lekárom potrebné kredity, podporuje inovatívny farmaceutický priemysel takmer na úrovni 90%. V priemere ročne poskytnú spoločnosti združené v AIFP okolo 3 miliónov eur vo forme darov a sponzoringu na zdravotnú starostlivosť.