Investície do vedy a výskumu

Všetky inovatívne farmaceutické spoločnosti majú vedu a výskum zapísanú vo svojej základnej DNA. Členské spoločnosti AIFP investujú každoročne do výskumu a vývoja na Slovensku sumy prekračujúce desať miliónov, v rokoch 2010 – 2013 to bolo napríklad 47 miliónov eur. Tieto investície v relatívnom vyjadrení (pomer ku veľkosti sektoru) niekoľko násobne prevyšujú investície do výskumu a vývoja v iných priemyselných odvetviach.

Situácia v EÚ

Zdroj: efpia.eu