Hodnota pre ekonomiku

Pôsobenie členských firiem AIFP na Slovensku prináša mnoho rôznych vstupov do ekonomiky. Hodnota týchto vstupov každoročne o viac ako 100 miliónov eur prevyšuje hodnotu tržieb, ktoré inkasujú členské spoločnosti AIFP. Inovatívny farmaceutický priemysel sa tak stáva významným čistým prispievateľom do ekonomiky. V týchto ukazovateľoch predstihlo toto odvetvie aj automobilový, alebo IT priemysel. Každé euro priamych nákladov, ktoré vynakladajú členské firmy AIFP, prináša ďalšiu spotrebu vo výške 2,24 eur.

Situácia v EÚ

Zdroj: efpia.eu

Zdroj: efpia.eu