Hodnota

Hodnota inovatívneho farmaceutického odvetvia je obrovská, ale nespočíva iba v celosvetovo najväčšej vedecko–výskumnej základni. Inovatívne farmaceutické spoločnosti prinášajú národným ekonomikám ďalšie benefity. Zamestnávajú množstvo vysokokvalifikovaných ľudí, investujú do výskumu a vývoja a významne podporujú zdravotnícke systémy.