Etika

Etika nerozlučne súvisí s transparentnosťou.

Etický kódex EFPIA, ktorý vznikol dohodou najvýznamnejších svetových farmaceutických spoločností, kladie najväčší dôraz práve na transparentnosť vzťahov medzi výrobcami liekov a zdravotníckymi pracovníkmi, respektíve zdravotníckymi zariadeniami.

EFPIA zaväzuje všetky spoločnosti, ktoré s ním vyslovili súhlas, ku pravidelnému a transparentnému zverejňovaniu všetkých peňažných aj nepeňažných vzťahov, ktoré vznikajú medzi farmaceutickými spoločnosťami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Je to dobrovoľné rozhodnutie najvýznamnejších svetových farmaceutických spoločností. Kódex EFPIA kladie na zúčastnené spoločnosti vysoké nároky a v detailoch je často prísnejší a prehľadnejší ako legislatívy mnohých vyspelých štátov.